Usługi

Nasz zakres działalności


Usługi

 

Usługi księgowe

 • Prowadzenie książki przychodów i rozchodów

 • Przygotowywanie sprawozdań finansowych

 • Roczne rozliczanie działalności

 • Ewidencja środków trwałych

 • Rozliczanie ryczałtu ewidencjonowanego

 • Karta podatkowa

Obsługa płacowa

 • Deklaracje ZUS

 • Listy płac

 • Rozliczanie PIT

 • Składki ZUS

Obsługa kadrowa

 • Dokumentacja kadrowa

 • Dokumentacja urlopowa

 • Sporządzanie umów o pracę

 • Świadectwa pracy

Doradztwo podatkowe

 • Deklaracje podatkowe

 • Optymalizacja podatkowa

 • Rozliczenia publicznoprawne

Doradztwo biznesowe

 • Zakładanie i rejestracja działalności gospodarczej

 • Zgłoszenia aktualizacyjne

 • Zgłoszenia identyfikacyjne